Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΔΜΗΕ: Στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ μεταβιβάστηκε το 51,12% της εταιρίας

Στο 51,12% περιλαμβάνεται ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ύψους 34,12% που κατείχε άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο, με αντίστοιχα 79.165.114 δικαιώματα ψήφου, καθώς και ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ύψους 17,00% που κατείχε έμμεσα μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

ΑΔΜΗΕ: Στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ μεταβιβάστηκε το 51,12% της εταιρίας

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε έπειτα από ενημέρωση που έλαβε στις 24 Ιουλίου 2017 ότι το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε την ίδια ημέρα το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ύψους 51,12% στην Εταιρία, που αντιστοιχεί σε 118.605.114 δικαιώματα ψήφου, στην Δημόσια Εταιρία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. («ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ»), εταιρία της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο σύνολο περιλαμβάνεται ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ύψους 34,12% που κατείχε άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο, με αντίστοιχα 79.165.114 δικαιώματα ψήφου, καθώς και ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ύψους 17,00% που κατείχε έμμεσα μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ»), με αντίστοιχα 39.440.000 δικαιώματα ψήφου.

Η ΕΕΣΥΠ αποτελεί το μοναδικό μέτοχο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ»), το οποίο κατείχε άμεσα στην Εταιρία ποσοστό και δικαιώματα ψήφου ύψους 17,00% και 39.440.000 αντίστοιχα.

Σε συνέχεια της ως άνω μεταβίβασης, το αντίστοιχο ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η ΕΕΣΥΠ έμμεσα και το ΤΑΙΠΕΔ άμεσα στην Εταιρία μεταβλήθηκε από 17,00% σε 0%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v