Τα δύο όπλα της Cyta Hellas και οι μνηστήρες

Το μεγάλο δίκτυο οπτικών ινών σε περιοχές που δεν βρίσκονται οι άλλοι πάροχοι και το εταιρικό πελατολόγιο στην Κρήτη, στα ατού της εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Τα αρνητικά αποτελέσματα και οι πολιτικές αντιδράσεις στην Κύπρο.

Τα δύο όπλα της Cyta Hellas και οι μνηστήρες

Μπορεί η Cyta Hellas να μην έχει καταφέρει να παρουσιάσει ούτε μία κερδοφόρα χρήση από το 2007 μέχρι σήμερα, αλλά έχει δύο πλεονεκτήματα που αναμένεται να φέρουν μνηστήρες στο κατώφλι της στις 27 Σεπτεμβρίου, οπότε και λήγει η προθεσμία εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για την πώληση του 100% των μετοχών.

Πρώτον, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα και σήμερα διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα ιδιόκτητα δίκτυα οπτικών ινών, μήκους άνω των 5.500 χιλιομέτρων. Μάλιστα, αυτό το δίκτυο είναι συμπληρωματικό με τις επενδύσεις άλλων παρόχων όπως της Vodafone Ελλάδος και της Wind.

Δεύτερον, η Cyta Hellas διαθέτει ισχυρότατη παρουσία στην Κρήτη, με αξιόλογο χαρτοφυλάκιο εταιρικών πελατών (κυρίως ξενοδοχεία) που θα ήθελαν οι υπόλοιποι εγχώριοι πάροχοι. Το ενδιαφέρον από τρίτο παίκτη που επιθυμεί να μπει στη χειμαζόμενη ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών (αν και παρατηρούνται σημάδια σταθεροποίησης) θα ήταν, πάντως, (ευχάριστη) έκπληξη.

Για να ολοκληρωθεί, όμως, ο διαγωνισμός πώλησης που ξεκίνησε στα μέσα της εβδομάδας η μητρική CYTA (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου - ATHK), θα χρειαστούν και πολιτικές πλάτες στη Λευκωσία. Η αποχώρηση από την Ελλάδα, με εξαιρετικά περιορισμένο τίμημα, δεν ακούγεται καλά στ’ αυτιά όσων υποστηρίζουν πως η ΑΤΗΚ έπρεπε να συνεχίσει να βάζει πλάτη μέχρι να ορθοποδήσει η θυγατρική της.

Άλλη, βέβαια, ήταν η άποψη του Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος στην έκθεση του 2016 για την ΑΤΗΚ αναφέρει: «Έχουμε την άποψη ότι η συνεχιζόμενη αστοχία των επιχειρησιακών σχεδίων, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις και επισημάνσεις της Υπηρεσίας μας, δεικνύει πλημμελή διαχείριση για την οποία θα πρέπει να αναζητηθούν πλέον ευθύνες».

Με βάση τα αποτελέσματα του 2016, οι συσσωρευμένες ζημίες της Cyta Hellas έχουν φθάσει πλέον τα 165 εκατ. ευρώ. Πέρυσι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας υποχώρησε στα 90,8 εκατ. ευρώ από 107,8 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ οι ζημίες εκτοξεύθηκαν στα 18,9 εκατ. από 2,9 εκατ. ευρώ το 2015. Μάλιστα πρόπερυσι η εικόνα είχε εξωραϊστεί, όπως επισημαίνεται και στην ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή. Η καθαρή θέση της εταιρείας στο τέλος του 2016 ήταν αρνητική και το κεφάλαιο κίνησης ήταν αρνητικό κατά 64 εκατ. ευρώ.

Η Cyta Hellas είχε στα τέλη του περασμένου έτους 306.800 πελάτες σταθερής τηλεφωνίας από 325.993 πελάτες τον Δεκέμβριο του 2015. Είχε, όμως, αυξήσει τους πελάτες κινητής τηλεφωνίας σε 38.257 από 29.023 και τους πελάτες της συνδρομητικής τηλεόρασης (Cytavision) από 5.950 σε 10.999. Στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2016 αναφέρεται πως «εργοδοτεί 735 υπαλλήλους (2015: 766) που αντιστοιχούν σε 672 υπαλλήλους πλήρους εργοδότησης, εκ των οποίων οι 19 είναι φοιτητές (2015: 686) και το συνολικό κόστος μισθοδοσίας ανήλθε σε 15,7 εκατ. σε σύγκριση με 16,1 εκατ. το 2015».

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι «παρατηρήθηκε πως με κάθε επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας γίνεται μετατόπιση στο χρονικό σημείο που αναμένεται να επιτευχθούν οι σημαντικοί και ζωτικής σημασίας στόχοι της εταιρείας. Σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια που επικαιροποιήθηκαν τον Απρίλιο 2013 και τον Ιανουάριο 2014, το αναμενόμενο έτος που θα επιτευχθούν θετικές ταμειακές ροές μετατέθηκε αρχικά για το 2015 και μετέπειτα το 2016. Με το αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίστηκε το 2015, η εταιρεία αναμένεται να καταστεί κερδοφόρα το 2017 και να λειτουργεί αυτόνομα το 2018».

Δεν γνωρίζουμε αν οι ίδιες παραδοχές θα παρουσιαστούν και στους υποψήφιους επενδυτές που θα εμφανιστούν στις 27 Σεπτεμβρίου. Πάντως τα αποτελέσματα του 2016 επιτάχυναν τις εξελίξεις στην Κύπρο αφού η ΑΤΗΚ έχει επενδύσει το συνολικό ποσό των 149,9 εκατ. ως μετοχικό κεφάλαιο από το οποίο έγινε απομείωση το 2012 και 2013 συνολικού ύψους 45,7 εκατ. και το 2015 17,4 εκατ., που αντιπροσωπεύει το 42% του κεφαλαίου.

Επιπλέον έχουν παραχωρηθεί δάνεια 33 εκατ. ευρώ. Στην έκθεση αναφέρεται ότι «στις 31 Δεκεμβρίου 2016, δύο δόσεις ύψους 6,6 εκατ. συν τόκοι ύψους 1,1 εκατ., οι οποίες ήταν πληρωτέες στις 30.6.2016 και 31.12.2016 παρέμειναν απλήρωτες».

Σημειώνεται πως το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 9.3.2016 χορήγησε στην Τράπεζα Κύπρου άδεια εγγραφής προσημείωσης υποθήκης στα ακίνητα ιδιοκτησίας της Cyta Hellas μέχρι του ποσού των 24.403.046,76 ευρώ πλέον τόκους, προμήθειες και έξοδα. Ένα μήνα μετά, η τράπεζα προχώρησε στην προσημείωση υποθήκης υπέρ της, δύο ακινήτων, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, συνολικής αξίας 10 εκατ. ευρώ.

Φώτης Κόλλιας fotisk2@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v