Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Στα €570 χιλ. μειώθηκαν τα κέρδη εξαμήνου

Τα καθαρά κέρδη εξαμήνου μειώθηκαν στα 570 χιλ. ευρώ έναντι 905 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Θετικά τα EBITDA στα 2,8 εκατ. ευρώ. Πώς σχολιάζει τα μεγέθη ο Γ. Γεράρδος.

Πλαίσιο: Στα €570 χιλ. μειώθηκαν τα  κέρδη εξαμήνου

Η "Πλαίσιο" ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017,
με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Πωλήσεις στα € 128 εκ. από € 132 εκ. (-3,4%) το ίδιο διάστημα το 2016 και ακόμα μικρότερη μείωση του μικτού κέρδους (-2,1%, στα € 27,6 εκ.) λόγω ικανοποιητικής συρρίκνωσης του κόστους πωλήσεων.

-Τα καθαρά κέρδη εξαμήνου μειώθηκαν στα 570 χιλ. ευρώ έναντι 905 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

- Θετικό EBITDA, στα € 2,8 εκ. στα ίδια περίπου επίπεδα έναντι του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου. - Σημαντική αύξηση κατά 16,6% του λειτουργικού κέρδους στα € 1,8 εκ. από € 1,6 εκ. ως αποτέλεσμα του συνεπούς περιορισμού των εξόδων διάθεσης.

- Σταθερά υψηλά ταμειακά διαθέσιμα στα επίπεδα των € 37 εκ. και καθαρή ρευστότητα στα € 19,5 εκ., παράλληλα με την διάθεση ικανοποιητικού μερίσματος ύψους € 1,1 εκ. στους μετόχους.

- Ισχυρή μείωση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές η οποία, σε συνδυασμό με τη διατήρηση χαμηλού δανεισμού οδηγούν τα ξένα κεφάλαια ως ποσοστό του συνολικού Παθητικού στο 37,6% από 41,4%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εξαμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής:

«Το 2017 ξεκίνησε με γενικευμένο προβληματισμό στο μακροοικονομικό επίπεδο και μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, και δοθείσης της περιορισμένης υποχώρησης των πωλήσεών μας, επικεντρώσαμε την προσοχή μας στη μείωση του κόστους μέσω ελέγχου / καλύτερης κυκλοφορίας των αποθεμάτων μας, ταχύτερης αποπληρωμής των προμηθευτών με άμεσο όφελος στο κόστος πωληθέντων και αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των εξόδων διάθεσης τα οποία συρρικνώθηκαν κατά πλέον του € 1,5 εκ. στο εξάμηνο.

Οι ενέργειες αυτές απέδωσαν καρπούς καθώς, η επίδοση της Πλαίσιο σε όρους λειτουργικού αποτελέσματος, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών, βελτιώθηκε ουσιωδώς. Έχοντας πετύχει σε ικανοποιητικό βαθμό τον παραπάνω στόχο, προχωρούμε στο δεύτερο εξάμηνο στη στόχευση για διατήρηση και επαύξηση της προιοντικής μας ποικιλίας και της συνεπούς ολιστικής προσφοράς προϊόντων τόσο αυτών με διεθνή αναγνωρισιμότητα όσο και αυτών που κατασκευάζει η Πλαίσιο και επιτυγχάνουν μια εξαιρετική σχέση τιμής / ποιότητας.

Ενόψει των παραπάνω, και σε συνδυασμό με το μετριασμό των έκτακτων αρνητικών επιδράσεων από συναλλαγματικές διαφορές και φορολογικές υποχρεώσεις προηγούμενων ετών, στρέφουμε την προσοχή μας στο δεύτερο, παραδοσιακά πιο αποδοτικό για τον Όμιλο, εξάμηνο. ».

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος προσέθεσε: «To πρώτο εξάμηνο του 2017 από την εμπορική του πτυχή χαρακτηρίζεται από μια σχετική σταθερότητα και σε επίπεδο πωλήσεων και σε επίπεδο κερδοφορίας. Σημαντικά όμως σημεία του ήταν:

* Η ανάδειξη, από την πρώτη συμμετοχή, της Πλαίσιο στις 10 εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα (Great Place to Work®), θεσμό που αποστέλλει ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια απ’ ευθείας στον εργαζόμενο και εκείνος με τη σειρά του αξιολογεί την εταιρία.

* Η ένταξη στην επικοινωνιακή μας στρατηγική των targeted events, τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένα κοινά. Σε αυτή τη βάση, η Πλαίσιο ήταν ο κύριος χορηγός του Athens Science Festival, τεχνολογικός χορηγός του TedX Athens και διοργανωτής του Gaming Nation event, του πρώτου 1vs1 Gaming & e-sports event στην Ελλάδα.

* Η πλήρης αναδόμηση των εμπορικών καναλιών της επιχειρηματικής μονάδας της Βουλγαρίας με κύριους άξονες την πλήρη ανακαίνιση του φυσικού και του ηλεκτρονικού καταστήματος στα πρότυπα της Ελλάδας και τη δημιουργία μιας τηλεοπτικής επικοινωνιακής πλατφόρμας.

* Οι πολύ αξιόλογες ενέργειες της εθελοντικής ομάδας #plai_sou, όπως η εκπαίδευση των πωλητών της Σχεδίας σε τεχνικές πώλησης και οι δράσεις σε συνεργασία με τον Ναυτίλο. Η δράση της ομάδας #plai_sou συνεχίστηκε με την πολύ πρόσφατη διανομή 5.000 σχολικών τσαντών σε 35 σχολεία στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Prolepsis.

 Η καμπάνια “Turbo-X – Democratizing Τechnology” με στόχο να γιορτάσει τα 30 χρόνια παρουσίας του brand στην Ελλάδα. Σκοπός του brand, από τον πρώτο Turbo-X υπολογιστή που κατασκευάστηκε το 1987 μέχρι και σήμερα, είναι να προσφέρει στο ελληνικό κοινό προϊόντα που ενσωματώνουν κορυφαίες τεχνολογίες, στην πιο προσιτή τιμή.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v