Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Medicon: Διαταγή πληρωμής και συντηρητική κατάσχεση ομολόγων από Εθνική

Στην εισηγμένη επιδόθηκε διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου από την ΕΤΕ για 2 εκατ. ευρώ πλέον των τόκων υπερημερίας, ενώ η τράπεζα προχώρησε και σε συντηρητική κατάσχεση ομολόγων μέχρι του ποσού του 2,015 εκατ.

Medicon: Διαταγή πληρωμής και συντηρητική κατάσχεση ομολόγων από Εθνική

Η Medicon Hellas A.E ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα 28.09.2017 κοινοποιήθηκε προς γνώση χωρίς επιταγή προς πληρωμή η υπ΄ αριθμ. 7114/2017 Διαταγή Πληρωμής του κυρίου Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της εταιρείας μας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το αιτούμενο ποσό ανέρχεται στο 2.000.000,00 ευρώ, πλέον των συμβατικών τόκων υπερημερίας.

Παράλληλα η Εθνική Τράπεζα κοινοποίησε συντηρητική κατάσχεση εις χείρας της, των απαιτήσεων της εταιρείας μας που απορρέουν από τα 60 Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου εκδοθέντων κατα άρθρο 27 του Ν. 3867/2010, συνολικής ονομαστικής αξίας 2.015.490,00 ευρώ, μέχρι του ποσού του 2.089.046.81 ευρώ.

Η Medicon στην ανακοίνωσή της επισημαίνει θα ασκήσει τα νόμιμα ένδικα μέσα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v