Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric: Επιστροφή στην κερδοφορία το α' εξάμηνο

Στα 0,31 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το α' εξάμηνο του 2017 έναντι ζημιών 1,98 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 744 εκατ. ευρώ.

Centric: Επιστροφή στην κερδοφορία το α εξάμηνο

Βελτιωμένα αποτελέσματα ανακοίνωσε για το α' εξάμηνο του 2017 η εταιρεία Centric Συμμετοχών. 

Αναλυτικά: 

Κύκλος Εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε €744,1 εκατ. έναντι €555,8 εκατ. του πρώτου εξαμήνου του 2016 καταγράφοντας αύξηση κατά 33,9%. Η δραστηριότητα διαμορφώθηκε σημαντικά ενισχυμένη, εξέλιξη που καταδεικνύει την αποδοχή των υπηρεσιών που προωθούν οι εταιρίες του ομίλου.

Κερδοφορία

Το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε σε € 6,9 εκατ. έναντι € 4,9 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2016 καταγράφοντας αύξηση κατά 39,8%. Η αύξηση του μικτού κέρδους αντανακλά την αύξηση του κύκλου εργασιών. Το περιθώριο μεικτού κέρδους παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο το 2016. (0,9%)

Τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν αυξημένα κατά 24,2% εξέλιξη που έρχεται σε συνάρτηση της αύξησης του κύκλου εργασιών. Η μικρότερη αύξηση των λειτουργικών εξόδων σε σχέση με την αύξηση του μεικτού κέρδους οδήγησε στη βελτίωση των κερδών προ φόρων αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBITDA) τα οποία διαμόρφωθηκαν θετικά κατά την περίοδο κατά ποσό €212 χιλ. έναντι ζημιών € 295 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2016.

Τα κέρδη της επενδυτικής και χρηματοοικονομικής λειτουργίας ύψους € 400 χιλ περίπου ενίσχυσαν επίσης την κερδόφορία του ομίλου η οποία σε επίπεδο προ φορων διαμορφώθηκε σε € 415 χιλ. ενώ σε επίπεδο μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 313 χιλ. έναντι ζημιών ύψους € 2,0 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Κεφαλαιακή διάρθρωση

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 30/6/2017 διαμορφώθηκαν οριακά αυξημένα κατά 0,8% σε σχέση με τις 31.12.2016 και ανήλθαν σε € 38,2 εκατ. Η Εταιρεία και ο όμιλος εξακολουθεί σταθερά και σήμερα να διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση με σημαντικό ύψος ιδίων κεφαλαίων και περιορισμένες υποχρεώσεις, εκ των οποίων οι δανειακές είναι σχεδόν μηδενικές και εξαντλούνται στο υπόλοιπο της χρηματοδοτικής μίσθωσης για την αγορά του κτιρίου που στεγάζεται η έδρα της Εταιρείας. Ο σχετικός δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια (σύνολο υποχρεώσεων/ίδια κεφάλαια) διαμορφώθηκε στις 30/6/2017 στο 0,26.

Εξελίξεις της αγοράς διαδικτυακής ψυχαγωγίας

Η εταιρεία Sporting Odds Ltd, θυγατρική εταιρεία του ομίλου της Gaming VC group, αδειοδοτημένη στην Αγγλία από την Βρετανική επιτροπή παιγνίων (Gambling Commission) και εκ των στρατηγικών συνεργατών του ομίλου Centric, έχει υπαχθεί εθελοντικά στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Στην Κύπρο λειτουργεί βάσει του νόμου 106/2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v