Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή η Βαρβαρέσος

Τα σχέδια της εισηγμένης εταιρείας για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδιασμού. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου και η μεταβολή του προϊοντικού της μίγματος.

Σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή η Βαρβαρέσος

Σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή για τη χρηματοδότηση του σχεδιαζόμενου business plan της βρίσκεται η νηματουργία Βαρβαρέσος και για το σκοπό αυτό η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας έχει ξεκινήσει επαφές με funds του εξωτερικού.

Αυτά αναφέρει η διοίκηση της Βαρβαρέσος στις εξαμηνιαίες λογιστικές της καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, ενώ αναφέρεται επίσης και στο αίτημα που υπέβαλε το Φεβρουάριο του 2017 για υπαγωγή του επενδυτικού της σχεδίου στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Νόμου 4399/2016 για επενδύσεις παραγωγικού εξοπλισμού αξίας 4,7 εκατ. ευρώ (αναμένεται η έγκριση).

Στα πλαίσια μάλιστα αυτού του προγράμματος γίνεται αλλαγή του ποιοτικού μίγματος των προϊόντων, πράγμα που επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα της εταιρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο μισό του έτους η Βαρβαρέσος αύξησε τον κύκλο εργασιών της από τα 10,2 στα 10,72 εκατ. ευρώ (+4,9%), ωστόσο επιδεινώθηκαν τόσο οι λειτουργικές της επιδόσεις (EBIT από -213 σε -724 χιλ. ευρώ), όσο και το καθαρό της αποτέλεσμα (EAT από -572 χιλ. σε -1,07 εκατ. ευρώ).

Στις 30 Ιουνίου του 2017 τα ίδια κεφάλαιά της είχαν διαμορφωθεί στα 4,29 εκατ. ευρώ και ο καθαρός της δανεισμός στα 10,4 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v