Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προοδευτική: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 30 Οκτωβρίου

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10 Νοεμβρίου 2017.

Προοδευτική: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 30 Οκτωβρίου

Η Προοδευτική ανακοινώνει την Ημερομηνία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09.00, στα γραφεία της εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

• Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών – Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους .

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10 Νοεμβρίου 2017 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v