ΑΔΜΗΕ: Πρόωρη αποπληρωμή έντοκου δανείου

Η αποπληρωμή έγινε λόγω των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρίας, έπειτα από την είσπραξη του προμερίσματος που δικαιούτο από τη Συγγενή ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΔΜΗΕ: Πρόωρη αποπληρωμή έντοκου δανείου

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι την 12.10.2017 προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή του έντοκου δανείου που είχε συνάψει με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., αποπληρωτέου την 30.11.2018.

Η αποπληρωμή έγινε λόγω των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρίας, έπειτα από την είσπραξη του προμερίσματος που δικαιούτο από τη Συγγενή ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Το σύνολο του μακροπρόθεσμου δανεισμού που απεικονίζεται στον ισολογισμό της Εταιρίας την 30.06.2017 περιλαμβάνει το σχετικό δάνειο βάσει της από 09.06.2017 δανειακής σύμβασης για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της Εταιρίας για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus