Η Flexopack μοναδικός μέτοχος σε θυγατρική στην Πολωνίας

Η Flexopack απέκτησε ποσοστό 1,68% της θυγατρικής στην Πολωνία έναντι 81.147 ευρώ.

Η Flexopack μοναδικός μέτοχος σε θυγατρική στην Πολωνίας

Η Διοίκηση της «Flexopack A.E.» ανακοίνωσε ότι την 19η Οκτωβρίου 2017 προέβη στην αγορά 688 ονομαστικών μετοχών της εδρεύουσας στο Malbork της Πολωνίας θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «Flexopack Rolska Sp. Zoo», οι οποίες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου αυτής , αντί συνολικού τιμήματος 344.000 ζλότυ , (ήτοι 81.147 Ευρώ με βάση την ισοτιμία κατά τον χρόνο της καταβολής) , το οποίο τίμημα καταβλήθηκε στο σύνολό του κατά την ημερομηνία κατάρτισης της ως άνω συμβάσεως αγοραπωλησίας.

Μετά από την ως άνω αγορά η Εταιρεία κατέστη πλέον μοναδική μέτοχος (ποσοστό συμμετοχής 100%) της εν λόγω θυγατρικής της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v