Βαρβαρέσος: Χωρίς επιφύλαξη το φορολογικό πιστοποιητικό του 2016

Το πιστοποιητικό αφορά τη χρήση του 2016.

Βαρβαρέσος: Χωρίς επιφύλαξη το φορολογικό πιστοποιητικό του 2016
Η Βαρβαρέσος ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2016 των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό συμπεράσματος χωρίς επιφύλαξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v