ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Νέος CEO και αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο

Ο Νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος προτείνεται στη Γ.Σ. της 12ης Δεκεμβρίου για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Ο σημερινός Ιάσων Ρουσόπουλος παραμένει στο διοικητικό συμβούλιο και τοποθετείται και στην ΑΔΜΗΕ. Ο αντιπρόεδρος της τελευταίας Ιωάννης Μάργαρης μπαίνει και στο διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης.

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Νέος CEO και αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο

Νέος διευθύνων σύμβουλος ορίζεται στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, την εισηγμένη στο χρηματιστήριο και κατέχουσα του 51% της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ενώ την ίδια στιγμή διοικητικά στελέχη των δύο επιχειρήσεων τοποθετούνται σε θέσεις με εκτελεστικές αρμοδιότητες και στη μία και την άλλη εταιρία.

Αυτές οι αλλαγές καθώς και άλλες στο διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης θα προταθούν στη γενική συνέλευση της 12ης Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα και όπως προκύπτει από ανακοίνωση της εισηγμένης, αναβαθμίζεται σε διευθύνων σύμβουλος ο Νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος, ο οποίος σήμερα είναι υπεύθυνος επενδυτικών σχέσεων.

Ο τωρινός CEO Ιάσων Ρουσόπουλος παραμένει στο διοικητικό συμβούλιο (εκτελεστικό μέλος) και ταυτόχρονα τοποθετείται και σε αντίστοιχη θέση της ΑΔΜΗΕ. Και στις δύο εταιρίες θα είναι επίσης και ο αντιπρόεδρος της τελευταίας Ιωάννης Μάργαρης καταλαμβάνοντας θέση εκτελεστικού μέλους στην εισηγμένη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών οι κ. Ρουσόπουλος και Μάργαρης έχουν εκφράσει την βούληση να παραιτηθούν από την αποζημίωση συμμετοχής στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.

Επιπλέον, τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο. Δημήτριος Τσέκερης, η Βάια Καραθόδωρου και ο Λάμπρος Σωμάκος, εξέφρασαν την βούληση να παραιτηθούν από τις θέσεις. Νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται οι Νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος, ο οποίος θα είναι και ο νέος διευθύνων σύμβουλος και ο Ευάγγελος Δαρούσος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Ο τελευταίος είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

Σύμφωνα με πηγές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, οι αλλαγές αυτές και ιδίως η τοποθέτηση των κ. Ρουσόπουλου και Μάργαρη και στις δύο εταιρίες για την καλύτερη επικοινωνία με τους θεσμικούς επενδυτές, ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της μητρικής εισηγμένης και της θυγατρικής.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v