Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Axon: Προχωρά σε ΑΜΚ έως 14 εκατ. υπέρ παλαιών μετόχων

Η έκτακτη γενική συνέλευση για τη λήψη απόφασης αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου.

Axon: Προχωρά σε ΑΜΚ έως 14 εκατ. υπέρ παλαιών μετόχων

Έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 14 εκατ. ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 23,3 νέων μετοχών καθώς και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 33,9 εκατ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού, θα πραγματοποιήσει η Axon Συμμετοχών στις 17 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι μέτοχοί της καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 33.944.898,20, με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και λοιπών αφορολόγητων αποθεματικών, μετά τη φορολόγηση τους, με αύξηση της ονομαστικής αξίας από € 0,30 σε € 0,60.

Θέμα 2ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού € 14.000.000,40 με την έκδοση έως 23.333.334 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,60 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 4ο: Λοιπά Θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 17ης Απριλίου 2018, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 30η Απριλίου 2018 χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία καλούνται οι μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 11η Μαϊου 2018  χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Συνελεύσεων θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

***Στη στήλη "Συνοδευτικό Υλικό" επισυνάπτονται οι εισηγήσεις του ΔΣ της Axon επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και η έκθεση ως προς την ΑΜΚ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v