Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελβιεμέκ: Στις 8 Mαΐου η Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καλούνται οι μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική ΓΣ στις 21 Μαΐου 2018.

Ελβιεμέκ: Στις 8 Mαΐου η Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελβειμέκ, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 17/04/2018, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Mαϊου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρείας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 4449/2017 σε αντικατάσταση παραιτηθέντων - Επανασυγκρότηση Επιτροπής

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 21 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00', στον ίδιο ως άνω τόπο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 1η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στον ίδιο ως άνω τόπο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v