Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Στις 9 Μαΐου τα αποτελέσματα α' τριμήνου

Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.

ΟΤΕ: Στις 9 Μαΐου τα αποτελέσματα α' τριμήνου

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α' τριμήνου 2018, τα οποία έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), την Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μετά την ως άνω δημοσίευση των αποτελεσμάτων, η Διοίκηση της Εταιρείας θα διοργανώσει, την ίδια ημέρα, τηλε-συνδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές στις 17:00 (Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη) /15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /10:00 (Ανατ. ΗΠΑ), για να συζητήσει τα εν λόγω αποτελέσματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v