Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Από 26/4 οι νέες μετοχές της Foodlink στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ

Πρόκειται για περίπου 10 εκατ. νέες μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Από 26/4 οι νέες μετοχές της Foodlink στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ

Η Foodlink ανακοίνωσε ότι από την Πέμπτη 26/04/2018 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 10.005.765 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19/01/2018.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή της στις 23/04/2018 ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 10.005.765 νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v