Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Στις 5/6 η γενική συνέλευση για τη διάθεση κερδών του 2017

Στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2017 καθώς και η διάθεση κερδών της εταιρείας.

Mermeren: Στις 5/6 η γενική συνέλευση για τη διάθεση κερδών του 2017

Το θέμα της διάθεσης κερδών για το έτος 2017 είναι μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Mermeren Kombinat, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου.

Η ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης είναι η εξής:

A: Διαδικαστικό Μέρος 

1. Εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης,
2. Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας,
3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,
4. Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

B: Λειτουργικό Μέρος 

5. Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2017
6. Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών για το έτος 2017. 
7. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017
8. Εγκριση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017
9. Διάθεση κερδών της Εταιρείας για το έτος 2017

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v