Στην Intercontinental το 100% των μετοχών της Ιδιοκτήτρια Ζεκάκου 18 ΙΚΕ

Το τίμημα για την απόκτηση της ετιαρείας ανήλθε σε 7.493.558,40 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από τα Ίδια Κεφαλαία του Ομίλου.

Στην Intercontinental το 100% των μετοχών της Ιδιοκτήτρια Ζεκάκου 18 ΙΚΕ

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της απόκτησης του 100% των μετοχών της εταιρείας ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18 IKE, στην οποία ανήκει πολυτελές κτίριο γραφείων - επιφάνειας 3.589τμ - στο Μαρούσι, στη συμβολή των οδών Νικολάου Ζεκάκου 18 και Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Το τίμημα για την απόκτηση της εταιρείας  ανήλθε σε 7.493.558,40 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από τα Ίδια Κεφαλαία του Ομίλου.

Ο Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου, κος Μάριος Αποστολίνας, δήλωσε σχετικά: «Είναι ένα απόκτημα που πληροί μια σειρά κριτηρίων: εύκολη πρόσβαση, κορυφαία ποιότητα κατασκευής, υψηλή αξιοπιστία μισθωτή και μακροχρόνιο μισθωτήριο συμβόλαιο.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v