Ειδικός Διαπραγματευτής της Κρι-Κρι η Eurobank Equities

Η ως άνω σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της Εκδότριας.

Ειδικός Διαπραγματευτής της Κρι-Κρι η Eurobank Equities

Η Κρι-Κρι ανακοίνωσε πως η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην από 3/5/2018 σχετική απόφασή της, ενέκρινε την απόκτηση, από την εταιρεία-Μέλος «Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.», της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας, προς ενίσχυση της ρευστότητας τους. Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της Εκδότριας ορίστηκε η Δευτέρα 7/5/2018.

Η Εκδότρια έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την εταιρείαEurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους:

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει τη συμφωνηθείσα αμοιβή στη Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Η ως άνω σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της Εκδότριας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v