Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Axon Holdings: Εκδικάστηκε η αίτηση ειδικής διαχείρισης

Πού εδράζει η Πειραιώς τα επιχειρήματά της για υπαγωγή της Axon Holdings σε ειδική διαχείριση, ώστε να εκποιηθούν τα περιουσιακά της στοιχεία. Τα αντεπιχειρήματα Λιακουνάκου και η ιστορία με το email της Carlton που δεν έφθασε ποτέ.

Axon Holdings: Εκδικάστηκε η αίτηση ειδικής διαχείρισης

Εκδικάσθηκε σήμερα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση της Τράπεζας Πειραιώς, με την οποία ζητά να τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης η Axon Holdings, εταιρεία συμμετοχών του Θ. Λιακουνάκου, προκειμένου να δρομολογηθεί η ταχεία πώληση των περιουσιακών της στοιχείων.

Η Πειραιώς ζήτησε από το δικαστήριο να θέσει την Αxοn Holdings σε έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, με βάση το νόμο Δένδια ( ν.4307/2014). Η υπαγωγή αποτελεί τη μοναδική διέξοδο, σύμφωνα με την τράπεζα, για τη διάσωση της επιχείρησης ή επιμέρους λειτουργικών της συνόλων και την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για το σύνολο των πιστωτών της.

Σύμφωνα με την αίτηση της τράπεζας, η Αxοn Holdings πληροί -και- τα δύο βασικά κριτήρια, που θέτει ο νόμος, για να υπαχθεί μια εταιρεία σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης:

Πρώτον, εμφάνισε αρνητικά ίδια κεφάλαια, επί δύο συνεχόμενες χρήσεις ( 22,5 εκατ. ευρώ το 2014 και 31,2 εκατ. ευρώ το 2015) και ως εκ τούτου συντρέχει λόγος λύσης της, με βάση το άρθρο 48 του νόμου 2190/1920.

Δεύτερον, βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Δηλαδή, σε παύση πληρωμών.

Οι συνολικές οφειλές της Αxοn Holdings υπερβαίνουν τα 68 εκατ. ευρώ και τυχόν μερικές μικρές πληρωμές προς πιστωτές ή εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών (π.χ. πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ) δεν ανατρέπουν, σύμφωνα με την αίτηση, την κατάσταση παύσης πληρωμών.

Για να καταδείξει ότι η Αxοn έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωμών, κατά τρόπο γενικό και μόνιμο, η Πειραιώς επικαλείται τα εξής:

- τη σημείωση των ορκωτών, που υπογράφουν τις ενδιάμεσες λογιστικές καταστάσεις του 2016, οι οποίοι τονίζουν «την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας και του ομίλου (Αxοn) στο μέλλον». Η εταιρεία, λόγω αδυναμίας, δεν έχει δημοσιεύσει έκτοτε οικονομικές καταστάσεις, με αποτέλεσμα στις 2 Μαΐου του 2017 να ανασταλεί η διαπραγμάτευση των μετοχών της.

- τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί, για μικρά ποσά, σε τραπεζικούς λογαριασμούς της από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), τη Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε και άλλους πιστωτές.

- το γεγονός ότι η Αxοn Holdings έχει σταματήσει την ομαλή εξυπηρέτηση των οφειλών της προς την Πειραιώς από τον Μάιο του 2012, με αποτέλεσμα τον Φεβρουάριο του 2016 η τράπεζα να καταγγείλει δανειακές συμβάσεις συνολικού ποσού 47,2 εκατ. ευρώ.

Η πλευρά Λιακουνάκου επιχείρησε να αντικρούσει την παραπάνω εικόνα με δύο βασικά αντεπιχειρήματα.
Πρώτον, επικαλέστηκε ηλεκτρονική επιστολή (email), που φέρεται να έστειλε στην Πειραιώς η Carlton με ημερομηνία την 16η Απριλίου, με την οποία δηλώνεται ότι έχει αναλάβει το έργο ανεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για τη Euromedica, που αποτελεί το βασικό περιουσιακό στοιχείο της Αxοn, και ως εκ τούτου χρειάζεται χρόνο.

Πέραν του γεγονότος ότι οι τράπεζες θεωρούν την παραπάνω τακτική παρελκυστική καθώς επί σειρά ετών υπήρξαν υποσχέσεις για νέα κεφάλαια, τα οποία θα έβαζαν στρατηγικοί επενδυτές, οι οποίες ουδέποτε εκπληρώθηκαν, αποδείχθηκε ότι το παραπάνω email δεν έφθασε ποτέ στο στέλεχος της Πειραιώς, ο οποίος ήταν ο παραλήπτης καθώς η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν ήταν η σωστή.

Το δεύτερο επιχείρημα της πλευράς Λιακουνάκου εστιάσθηκε στην αξία της συμμετοχής που έχει η Αxοn Holdings στη Euromedica (47,62%), η οποία εκτιμήθηκε από πρώην τραπεζίτη και νυν μέλος του Δ. Σ της Euromedica σε 50 εκατ. ευρώ, όταν η ίδια η Αxοn Holdings στο τέλος του 2015 την αποτιμούσε στα 4 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η Euromedica δεν έχει εκδώσει ως τώρα οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017 ενώ η διαπραγμάτευση της μετοχής έχει ανασταλεί.

Η απόφαση αναμένεται να βγει μέσα στους επόμενους δύο με τρεις μήνες.

Η Πειραιώς κατέχει το 68,97% του συνόλου των υποχρεώσεων της Αxοn Holdings, με βάση τον ισολογισμό της χρήσης 2015 και πάνω από το 70%, με βάση τις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2016, οι οποίες αποτελούν τις τελευταίες διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, πληροί το κριτήριο του νόμου Δένδια, που ζητά οι αιτούμενοι πιστωτές να κατέχουν πάνω από το 40% των συνολικών υποχρεώσεων.

Ενδεχόμενη υπαγωγή της εταιρείας σε ειδική διαχείριση θα σημάνει την ταχεία εκποίηση των περιουσιακών της στοιχείων εντός διαστήματος 12 μηνών. Το βασικό περιουσιακό στοιχείο της Αxοn είναι, όπως προαναφέρθηκε, το 47,62% του μετοχικού κεφαλαίου της Euromedica, για το οποίο αναμένεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον η Farallon, η οποία ελέγχει ήδη το 17,5% της εισηγμένης.


Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v