Πειραιώς: Οι προσφορές για το Amoeba και ο άτυπος πήχης

Kildare, Bain, Davidson Kempner (DK) και Apollo υπέβαλαν, σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία, προσφορές.

Πειραιώς: Οι προσφορές για το Amoeba και ο άτυπος πήχης

Τέσσερις δεσμευτικές προσφορές υποβλήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, για το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με εξασφαλίσεις επί ακινήτων, που έχει βγάλει προς πώληση η Πειραιώς (project Amoeba).

Προσφορές υπέβαλαν οι Kildare, Bain, Apollo και Davidson Kempner (DK), σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία.

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των προσφορών δεν έχουν διαρρεύσει. Υπενθυμίζεται όμως ότι από το στάδιο πριν την κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών, η τράπεζα και ο σύμβουλος φέρονταν να έχουν θέσει, ως άτυπο πήχη, τίμημα που να αντιστοιχεί στο 20% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

Μετά την αύξηση της περιμέτρου και τον εμπλουτισμό του πωλούμενου χαρτοφυλακίου με κάποια μεγάλα ακίνητα, ο παραπάνω στόχος έχει γίνει, σύμφωνα με την αγορά, πιο ρεαλιστικός.

Σημειώνεται επίσης ότι κάποιες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν για κατάθεση κοινής προσφοράς από τις Bain και DK δεν ισχύουν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus