Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EXAE: Στα 1,2 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη α΄ τριμήνου

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου είναι αυξημένα κυρίως λόγω της αύξησης της συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά αξιών. Η μέση κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 27,3% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο 2017.

EXAE: Στα 1,2 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη α΄ τριμήνου

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου της ΕΧΑΕ μετά από φόρους ανήλθαν σε EUR1,2 εκ. έναντι EUR436 χιλ. το α' τρίμηνο 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Μετά από τις ζημιές αποτίμησης χρεογράφων ύψους EUR334 χιλ. τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το πρώτο τρίμηνο του 2018 διαμορφώνονται σε EUR0,016 έναντι EUR0,001 το α' τρίμηνο 2017.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα EUR7,1 εκ. το α' τρίμηνο 2018 έναντι EUR5,5 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένος κατά 29%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα EUR6,8 εκ. έναντι EUR5,3 εκ., αυξημένα κατά 27,5%.

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου είναι αυξημένα κυρίως λόγω της αύξησης της συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά αξιών. Συγκεκριμένα, το α' τρίμηνο 2018 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ανήλθε στα EUR72 εκ., έναντι EUR41,5 εκ. του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου, παρουσιάζοντας αύξηση 73,3%.

Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 27,3% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο 2017 (EUR56,4 δισ. έναντι EUR44,3 δισ.).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 29.3.2018 στις 780,5 μονάδες, αυξημένος κατά 17,2% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (666,06 μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα αυξήθηκε στο 31,9% το α' τρίμηνο 2018 από 23,4% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 50,3 εκ. μετοχές έναντι 70,4 εκ. μετοχών.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 14,5% (61,2 χιλ. έναντι 71,5 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης αυξήθηκαν κατά 55,1% λόγω της αύξησης των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά. Το μέσο έσοδο ανά συμβόλαιο αυξήθηκε κατά 79,9% και διαμορφώθηκε στα EUR0,152 έναντι EUR0,085 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 6,1% σε σχέση με το α' τρίμηνο 2017 στα EUR3,9 εκ. έναντι EUR3,7 εκ., κυρίως λόγω των αποζημιώσεων αποχώρησης προσωπικού, ενώ το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με παρεπόμενες υπηρεσίες σημείωσε αύξηση 8,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (EUR4,35 εκ. έναντι EUR4 εκ.).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α' τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε EUR1,8 εκ. έναντι EUR620 χιλ. το α' τρίμηνο 2017.

Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία προσαρμογής, διαμορφώθηκαν σε EUR2,45 εκ. το α' τρίμηνο 2018 έναντι EUR1,3 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v