Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Προτείνει μέρισμα 0,15 ευρώ

Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2017 (record date) θα είναι η Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018, ενώ το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018.

Βογιατζόγλου: Προτείνει μέρισμα 0,15 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους συνολικού ποσού 948.750,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,15 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή, θα προτείνει η διοίκηση της Βογιατζόγλου Systemns στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, που θα συγκληθεί στις 28 Ιουνίου. 

Σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας,  η ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2017 θα είναι η Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018.   Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2017 (record date) θα είναι η Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018, ενώ το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018.     

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v