Άνω του 10% το ποσοστό της Οικονομοτεχνική στην Ευρωσύμβουλοι

Η Οικονομοτεχνική πλέον διαθέτει 1.148.980 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 10,328%.

Άνω του 10% το ποσοστό της Οικονομοτεχνική στην Ευρωσύμβουλοι

Η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι ενωημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις από 05/06/2018 γνωστοποιήσεις  που έλαβε:

  • Η εταιρεία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» αγόρασε κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 04/06/2018 80.000 (ογδόντα χιλιάδων) μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε." αξίας 10.277,00 € (δέκα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ). Με την αγορά αυτή το ποσοστό της εταιρείας ανέρχεται του ορίου του 10%.  Πλέον διαθέτει 1.148.980 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 10,328 %.
  • Ο κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ελέγχων εταίρος με ποσοστό 95% της εταιρείας «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.», στην οποία ασκεί την διοίκηση και τον έλεγχό της, ανακοινώνει ότι έμμεσα το ποσοστό του στην «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» υπερέβη του ορίου του 10%.  Πλέον διαθέτει έμμεσα 1.148.980 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 10,328 %.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v