Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Τη μη διανομή επιπλέον μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Η ΓΣ της Mermeren αποφάσισε να μη διανείμει άλλο μέρισμα πέρα από το προμέρισμα των €0,73 ανά μετοχή.

Mermeren: Τη μη διανομή επιπλέον μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Mermeren στα γραφεία της εταιρείας στο Prilep.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν ήταν τέσσερις και αντιπροσωπεύουν το 88,44% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Όλες οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2017.

2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή για την χρήση 2017.

3. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2017.

4. Εγκρίθηκαν οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017.

5. Αποφασίσθηκε η διάθεση των κερδών της Εταιρείας για την χρήση 2017. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού 0,73 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό).

Το μέρισμα έχει ήδη διανεμηθεί υπό μορφή προμερίσματος σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. τής 11/08/2017.

Τα υπόλοιπα κέρδη τής χρήσης 2017 αποφασίσθηκε να χρησιμοποιηθούν γιά την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος τής εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v