Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας-Λάππας: Αναστέλλεται προσωρινά η σύσταση ΑΕΕΑΠ

Η αξία ενός εκ των ακινήτων της εταιρείας είναι μεγαλύτερη από το 25% του συνόλου της αξίας των ακινήτων που θα εισφέρονταν στην ΑΕΕΑΠ, γεγονός που αποτελεί αρνητική προϋπόθεση.

Κλουκίνας-Λάππας: Αναστέλλεται προσωρινά η σύσταση ΑΕΕΑΠ

Με την από 06/06/2018 συνεδρίαση του ΔΣ της Κλουκίνας-Λάππας αποφασίστηκε να ανασταλούν προσωρινά οι περαιτέρω ενέργειες για τη σύσταση ΑΕΕΑΠ με εισφορά ακινήτων της εταιρείας ή/και της «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ», λόγω μη συνδρομής αναγκαίας εκ του νόμου προϋπόθεσης.

Συγκεκριμένα εξαιτίας του ότι η αξία ενός εκ των ακινήτων αυτών (και ειδικότερα του ακινήτου της Εταιρείας, ευρισκόμενου επί της οδού Ερμού αρ. 47) είναι μεγαλύτερη από το 25% του συνόλου της αξίας των ακινήτων που θα εισφέρονταν στην ΑΕΕΑΠ, γεγονός που αποτελεί αρνητική προϋπόθεση για τη σύσταση κατά τα ανωτέρω της ΑΕΕΑΠ με βάση τον ν. 2778/1999, και να διερευνηθούν άλλοι τρόποι αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της ιδίας και της θυγατρικής της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v