Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο 93,36% το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Competrol Establishment στη Νίκας

Η Competrol Establishment κατέχει πλέον μέσω των θυγατρικών της εταιρειών 111,652,730 μετοχές της Νίκας και 111,652,730 δικαιώματα ψήφου.

Στο 93,36% το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Competrol Establishment στη Νίκας

Η Νίκας, κατόπιν της από 14/06/2018 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης, που έλαβε από την Competrol Establishment, ανακοίνωσε ότι:

Μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την 13/06/2018, των 39.999.997 νέων μετοχών της Εκδότριας, οι οποίες προέκυψαν από τη μετατροπή 12.000.000 ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας, η οποία μετατροπή επέφερε ισόποση αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που η Competrol Establishment  κατέχει μέσω των θυγατρικών της εταιρειών ανήλθε σε 93,36% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από τη θυγατρική εταιρεία της Competrol Establishment, ήτοι την Givenrise Investments Limited, των 12.000.000 ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας στις ως άνω μετοχές αυτής. Η Competrol Establishment  κατέχει πλέον μέσω των θυγατρικών της εταιρειών 111,652,730 μετοχές της Εκδότριας και 111,652,730 δικαιώματα ψήφου.

Ακολουθεί η πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, ήτοι την Competrol Establishment:

*Συγκεκριμένα, η Competrol Establishment κατέχει μέσω των ακόλουθων θυγατρικών της εταιρειών:

- 111,652,630 μετοχές και 93,36% του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Givenrise Investments Limited, και

- 100 μετοχές και 0,00008% του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας CHIPITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v