Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Έλτον: Τη διανομή μερίσματος €0,04/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Τη διανομή μερίσματος ύψους 1.069.207,48 ευρώ ήτοι 0,04 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Έλτον.

Έλτον: Τη διανομή μερίσματος €0,04/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έλτον στην οποία παραστάθηκαν έντεκα (11) μέτοχοι της εταιρίας (οκτώ αυτοπροσώπως και τρεις διά αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά 21.953.568 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 82,130245 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.953.568 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.

Επίσης εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.953.568 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διανομή μερίσματος ύψους 1.069.207,48 ευρώ ήτοι 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

2. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.953.568 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017.

3. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.953.568 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568 , ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017.

4. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.953.568 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017.

5. Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.953.568 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2018-31/12/2018.

6. Εκλέχθηκε με ψήφους 21.953.547 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 99,999904% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2018.

7. Εγκρίθηκε με ψήφους 21.953.547 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 99,999904% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002 όπως ισχύει.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους Νέστορα Παπαθανασίου, ΄Αλκηστη Παπαθανασίου, Ηλέκτρα Παπαθανασίου, Καίτη Ανδρέου , Δημήτρη Γιωτόπουλο, Επαμεινώνδα Ταφλαμπά, Μιχαήλ Χατζή και Χρήστο Πουλή. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

8. Εκλέχθηκε με ψήφους 21.953.547 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 99,999904% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 η οποία αποτελείται από τους: Θεοδώρου Ειρηναίος (Πρόεδρος της Επιτροπής), Μιχάλης Χατζής (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Χρήστος Πουλής (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Ηλέκτρα Παπαθανασίου (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

9. Εγκρίθηκαν με ψήφους 21.953.547 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 99,999904% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

10. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.953.568 επί συνόλου παρισταμένων 21.953.568, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., ανακοινώνει ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Ιουνίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

-Νέστωρ Δ. Παπαθανασίου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
-΄Αλκηστη Ν. Παπαθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος
-Καίτη Ι. Ανδρέου, Εκτελεστικό Μέλος

-Επαμεινώνδας Ταφλαμπάς, Εκτελεστικό Μέλος

-Δημήτριος Γιωτόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
-Ηλέκτρα Ν. Παπαθανασίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Μιχαήλ Γ.Χατζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Χρήστος Κ. Πουλής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΗ θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 19/6/2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v