Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Συμμετοχή στην α' φάση του διαγωνισμού για Μελίτη, Μεγαλόπολη

Η Φάση Α δεν περιλαμβάνει υποβολή δεσμευτικών προσφορών και ο σκοπός της είναι η επιλογή των Ενδιαφερομένων Μερών που επιδεικνύουν τη νομική, οικονομική και τεχνική ικανότητα που απαιτείται για τις Αποεπενδυόμενες Επιχειρήσεις

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Συμμετοχή στην α' φάση του διαγωνισμού για Μελίτη, Μεγαλόπολη

Η  «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι, σήμερα, 21.06.2018, εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της στην φάση Α (προκριματική φάση) της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των Αποεπενδυόμενων Επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης, στο πλαίσιο της από 31.05.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.».

Σημειώνεται ότι η Φάση Α δεν περιλαμβάνει υποβολή δεσμευτικών προσφορών και ο σκοπός της είναι η επιλογή των Ενδιαφερομένων Μερών που επιδεικνύουν τη νομική, οικονομική και τεχνική ικανότητα που απαιτείται για τις Αποεπενδυόμενες Επιχειρήσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v