Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Η Αλίκη Μπενρουμπή εξελέγη νέος μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλογή ενός νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Flexopack.

Flexopack: Η Αλίκη Μπενρουμπή εξελέγη νέος μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η «Flexopack», ανακοίνωσε, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 21ης Ιουνίου 2018 εξέλεξε ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος την κ. Αλίκη Μπενρουμπή σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Ιωάννη Παπαμιχάλη.

Η εκλογή του νέου ως άνω Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί κατά τα υπό του νόμου οριζόμενα στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 30.06.2022, ως ακολούθως:

1) Γεώργιος Γκινοσάτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

2) Σταμάτιος Γκινοσάτης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

3) Ασημίνα Γκινοσάτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

4) Σταματίνα Γκινοσάτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

5) Δημήτριος Γκινοσάτης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

6) Σπυρίδων Γκινοσάτης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

7) Νικόλαος Βλάχος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

8) Νικόλαος Ρέγκος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και

9) Αλίκη Μπενρουμπή, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v