Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέες επενδύσεις ξεκινά η Flexopack

Πώς περιγράφει τη στρατηγική ανάπτυξης της Flexopack ο CEO της εισηγμένης εταιρείας κ. Σταμάτης Γκινοσάτης. Η πολιτική των επενδύσεων, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και η απόφαση για διανομή stock options. Επιστροφή κεφαλαίου 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Νέες επενδύσεις ξεκινά η Flexopack

Το 2017 ήταν μια πολύ καλή χρονιά, το 2018 μέχρι τώρα εξελίσσεται ομαλά και σύμφωνα με τους στόχους, ενώ μακροπρόθεσμα υπάρχουν σαφώς ανοδικές προοπτικές και για τα τρία εργοστάσια που διαθέτει ο όμιλος σε Ελλάδα, Πολωνία και Αυστραλία.

Αυτά δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Flexopack Σταμάτης Γκινοσάτης, στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εισηγμένης, εστιάζοντας επίσης και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εταιρείας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα ευρύτατα επενδυτικά προγράμματα, η μεγάλη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό και στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, η υγιής χρηματοοικονομική δομή, αλλά και ο στόχος του να γίνει η Flexοpack μια διεθνής και όχι μια διεθνοποιημένη εταιρεία.

Σύμφωνα με τον κ. Γκινοσάτη, η Flexοpack δεν επεδίωξε να γίνει μια διεθνοποιημένη εταιρεία που απλά από την Ελλάδα θα εξυπηρετεί κάποιες άλλες αγορές. Αντίθετα:

Πρώτον, δημιούργησε μονάδες παραγωγής στο εξωτερικό προκειμένου οι πελάτες της να νιώθουν ασφαλείς για τη συνέχεια και συνέπεια της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Αυτό επίσης συνέβαλε στο να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που είχαν όλες οι ελληνικές εταιρείες στο εξωτερικό, εξαιτίας της μακροοικονομικής αβεβαιότητας των τελευταίων ετών (η σχετική κατάσταση πάντως έχει αρχίσει να ομαλοποιείται).

Και δεύτερον, στις θυγατρικές του εξωτερικού δεν υπάρχουν Έλληνες στο δυναμικό τους, αλλά αυτές διοικούνται από τοπικά στελέχη. «Στόχος μας δεν είναι να τους πούμε ότι εμείς είμαστε οι έξυπνοι και το πώς αυτοί να κάνουν τη δουλειά σε μια αγορά που γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, αλλά να ενώσουμε τις διαφορετικές κουλτούρες μας, παίρνοντας η κάθε πλευρά τα καλύτερα στοιχεία της άλλης» σημείωσε ο κ. Γκινοσάτης.

Στα ενδιαφέροντα επίσης σημεία που στάθηκε η διοίκηση της εισηγμένης συγκαταλέγονται τα παρακάτω:

• Η παραγωγική δυναμικότητα του ομίλου θα αυξηθεί. Ήδη η νέα μονάδα στην Πολωνία θα ξεκινήσει πιλοτική παραγωγή τον Αύγουστο, ενώ η επένδυση στο Κορωπί θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Επίσης, αγοράστηκε ακίνητο στο οποίο μέσα στα επόμενα δύο-τρία χρόνια θα χτιστεί νέο εργοστάσιο στην Αυστραλία, υποκαθιστώντας τη σημερινή τοπική μονάδα που είναι εγκατεστημένη σε ενοικιαζόμενο ακίνητο.

• Εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι η αύξηση των πωλήσεων κατά τα τελευταία χρόνια οφείλεται κυρίως στην άνοδο της διεθνούς ζήτησης (η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τα επόμενα χρόνια) αλλά και στην κάποια διεύρυνση μεριδίων αγοράς («έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρούς ανταγωνιστές», επισημάνθηκε).

• Δεν υπάρχει ζήτημα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Το γεγονός ότι η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προβεί αν χρειαστεί σε ΑΜΚ έως 6,328 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία απλά ελήφθη για λόγους ευελιξίας, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτηθεί μελλοντικά από τις περιστάσεις.

• Το γεγονός ότι δεν υπήρξε σαφήνεια από την πλευρά της διοίκησης στο ψηφισθέν θέμα που αφορά τη δυνατότητα διάθεσης stock options σε μέλη ΔΣ, διευθυντές και προσωπικό του ομίλου αποδίδεται από τον κ. Γκινοσάτη στο γεγονός ότι «δεν θέλουμε να δώσουμε λάθος εντυπώσεις, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω».

• Δεν υπάρχει πρόθεση από την πλευρά των βασικών της μετόχων να μειώσουν το ποσοστό των μετοχών τους στη Flexοpack.

• Πολιτική της εταιρείας είναι η λειτουργική ανάπτυξη, καθώς θεωρείται επικίνδυνη η επιλογή των εξαγορών και των απορροφήσεων.

Τέλος, η τακτική γενική συνέλευση της Παρασκευής αποφάσισε τη διανομή 0,05 ευρώ ανά μετοχή, μέσα από τη διαδικασία της επιστροφής κεφαλαίου.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v