Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εκλεισε το deal CVC - Υγεία

Στο 0,95 ευρώ ανά μετοχή, η βελτιωμένη προσφορά του CVC, με το ΔΣ της MIG να την κάνει αποδεκτή. Στα 204,4 εκατ. η αξία του deal. Γιατί απέρριψε την πρόταση της Apostolopoulos Holdings. Στη Γενική Συνέλευση της MIG οι τελικές αποφάσεις.

Εκλεισε το deal CVC - Υγεία

Νέα προσφορά για το Υγεία, στο 0,95 ευρώ ανά μετοχή κατέθεσε η Hellenic Healthcare, η οποία ελέγχεται από τη CVC Capital Partners, με τη Marfin Investment Group να την κάνει αποδεκτή, απορρίπτοντας την προσφορά του σχήματος Apostolopoulos Holdings - HIG. 

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της MIG:

Η MIG ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας πώλησης των μετοχών του ΥΓΕΙΑ προς το HELLENIC HEALTHCARE και CVC και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα.

Σήμερα, 5 Ιουλίου 2018, η MIG έλαβε νέα δεσμευτική και χωρίς προϋποθέσεις βελτιωμένη προσφορά από τη «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» (η οποία ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC CAPITAL PARTNERS») για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΥΓΕΙΑ’ Α.Ε.», που ανέρχεται (άμεσα και έμμεσα) σε 215,189,466 μετοχές και αντιστοιχεί σε 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ.

Το νέο προσφερθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό του € 0,95 ανά μετοχή και κατά συνέπεια το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε €204,429,933 εκατομμύρια (το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των €290,455,814 εκατομμυρίων για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ).

Το ΔΣ της MIG, σε σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του, αξιολόγησε τη νέα πρόταση της «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» και την ήδη υποβληθείσα μη δεσμευτική πρόταση της «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.», με την παρουσία και τη συνδρομή του χρηματοοικονομικού του συμβούλου Rothschild.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση της «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.» ανερχόταν σε €0,95 ανά μετοχή και βασιζόταν σε μη δεσμευτική πρόταση χρηματοδότησης από τη «H.I.G Capital International» («H.I.G»), οι επιμέρους όροι της οποίας δεν έγιναν γνωστοί. Επιπλέον και κατόπιν διευκρίνισης, η «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.» ζήτησε χρόνο 6-8 εβδομάδων για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο του ΥΓΕΙΑ και αποκλειστικότητα 2 μηνών, ώστε να πάρει τις τελικές εγκρίσεις.

Εν αντιθέσει, η νέα πρόταση από τη «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L» και CVC είναι δεσμευτική και χωρίς χρηματοδοτικές αιρέσεις.

Το Δ.Σ της MIG, αφού άκουσε την αξιολόγηση των προτάσεων από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο της εταιρίας και συζήτησε διεξοδικά όλα τα δεδομένα των δύο προτάσεων, αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή τη βελτιωμένη πρόταση της CVC, και να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών του ΥΓΕΙΑ. Η απόφαση αυτή ελήφθη με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρίας. Η συναλλαγή τελεί υπό την επικύρωση της Γ.Σ. των μετόχων της MIG και την έγκριση της επιτροπής ανταγωνισμού.

Το Δ.Σ της MIG θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες του στην εταιρία «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.» για τo ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη στις προοπτικές του Ομίλου Υγεία, που έδειξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v