Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Στις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω της νέας θυγατρικής Cosmote Payments

Ιδρύθηκε η νέα θυγατρική του ΟΤΕ, μέσω της οποίας ο όμιλος επεκτείνεται στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Ποιες υπηρεσίες θα παρέχει. Ο Κ. Λιαμίδης αναλαμβάνει πρόεδρος και CEO.

ΟΤΕ: Στις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω της νέας θυγατρικής Cosmote Payments

Μέσω της νέας θυγατρικής εταιρείας Cosmote Payments, που ιδρύθηκε πριν από λίγες ημέρες, θα δραστηριοποιηθεί ο όμιλος ΟΤΕ στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η επέκταση του ομίλου σε νέους τομείς, όπως οι ηλεκτρονικές πληρωμές, αλλά και η πιθανή δραστηριοποίηση στον διαδικτυακό στοιχηματισμό αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της διοίκησης.

Η Cosmote Payments έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών πληρωμών και συγκεκριμένα:

α. υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών,
β. υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών,
γ. εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων, σε λογαριασμό πληρωμών που έχει ανοίξει ο χρήστης στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών: i. εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης, ii. εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο, iii. εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών,
δ. εκτέλεση πράξεων πληρωμής στο πλαίσιο των οποίων τα χρηματικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγμα για το χρήστη υπηρεσιών πληρωμών:
i. εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης,
ii εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο,
iii. εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών,
ε. έκδοση ή/και απόκτηση μέσων πληρωμών,
στ. εμβάσματα,
ζ. εκτέλεση πράξεων πληρωμής όπου η συγκατάθεση του πληρωτή για να εκτελεσθεί μια πράξη πληρωμής δίδεται μέσω τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής και η πληρωμή γίνεται στον φορέα εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακού, πληροφορικού συστήματος ή δικτύου, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζων μεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και του προμηθευτή αγαθών και υπηρεσιών
η. η έκδοση, διανομή και εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι οποιασδήποτε νομισματικής αξίας αποθηκευμένης σε ηλεκτρονικό, συμπεριλαμβανομένου μαγνητικού υπόθεμα, που εμφανίζεται ως απαίτηση έναντι του εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηματικού ποσού για τον σκοπό της πραγματοποίησης οποιοσδήποτε εκ των προαναφερομένων πράξεων πληρωμών, κατά τα άνω, και γίνεται δεκτή από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πέραν του εκδότη.

Στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Cosmote Payments συμμετέχουν οι κ.κ. Κων/νος Λιαμίδης ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Κων/νος Κρόκος ως αντιπρόεδρος, Μπάμπης Μαζαράκης (ο γενικός διευθυντής οικονομικών του ομίλου ΟTE) και Παναγιώτης Ταμπούρλος.

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v