Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αφοι Κορδέλλου: Στις 10/9 η αποκοπή του μερίσματος

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 από την πληρώτρια τράπεζα «Alpha Bank ΑΕ»

Αφοι Κορδέλλου: Στις 10/9 η αποκοπή του μερίσματος

Η εταιρία «ΑΦΟΙ Χ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ» σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουλίου 2018 ανακοίνωσε ότι το μέρισμα για την χρήση 2017 ανέρχεται σε Ευρώ 0,0050 ανά μετοχή.

Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 15%, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 63 του νόμου, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε Ευρώ 0,00425.

Ημέρα αποκοπής του σχετικού δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα «record date» που αντικαθιστά τον κανόνα «trade date». Με τον νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 2017 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 από την πληρώτρια τράπεζα «ALPHA BANK ΑΕ» ως ακολούθως.

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

2. Με κατάθεση στον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους.

3. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της «ALPHA BANK ΑΕ» για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στο εδικό λογαριασμό της μερίδας τους.

4. Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους , θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 24 Σεπτεμβρίου 2018 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ALPHA BANK ΑΕ.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 3 και 4 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 14.09.2019 και θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Μερίδας Επενδυτή-Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας , είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία (14.09.2019) η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρίας ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ στην διεύθυνση Λούτσας και Πελοποννήσου , 19600 Μάνδρα Αττικής. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v