Υγεία: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις

Οι αποφάσεις ελήφθησαν με αυξημένη πλειοψηφία, καθώς η πλευρά της Apostolopoulos Holdings καταψήφισε. Με επιστολή της υποστήριξε ότι θα μπορούσε να βελτιώσει τη μη δεσμευτική προσφορά που είχε καταθέσει.

Υγεία: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις

Με την έγκριση του συνόλου των θεμάτων από την πλειοψηφία των μετόχων ολοκληρώθηκε η αναβληθείσα για σήμερα τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του Θεραπευτηρίου Υγεία.

Ειδικότερα εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017, απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ορκωτοί ελεγκτές και εκλέχθηκαν νέα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.

Οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν με αυξημένη πλειοψηφία, καθώς η πλευρά της Apostolopoulos Holdings δήλωσε με επιστολή που ανάγνωσε πληρεξούσιος δικηγόρος ότι καταψηφίζει όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ταυτόχρονα, με την επιστολή, η οποία αναγνώστηκε στους μετόχους, η Apostolopoulos Holdings ανέφερε ότι θα μπορούσε να βελτιώσει τη μη δεσμευτική προσφορά που είχε καταθέσει για το Υγεία ακόμη και σε επίπεδα υψηλότερα του 1 ευρώ.

Δήλωση που δεν ήταν δυνατόν να απασχολήσει το σώμα των μετόχων του Υγεία, καθώς απαιτείται κατάθεση συγκεκριμένης ανταγωνιστικής προσφοράς σε αυτή της Hellenic Helthcare που έχει ήδη προκριθεί από το Δ.Σ. της MIG

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v