Πετρόπουλος: Αύξηση 42,9% στα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 34% και ανήλθαν σε €1.803 χιλ έναντι €1.344 χιλ το 2017. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €31.053χιλ από €30.141χιλ στις 31.12.2017.

Πετρόπουλος: Αύξηση 42,9% στα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου Πέτρος Πετρόπουλος κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου αυξήθηκαν 20,3% και ανήλθαν σε €44.800χιλ. (€37.252χιλ το 2017), όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

To ΕΒΙTDA του Οµίλου αυξήθηκε κατά 14,5% και ανήλθε σε €2.827χιλ (€2.468χιλ το 2017).

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 34% και ανήλθαν σε €1.803 χιλ έναντι €1.344 χιλ το 2017, ενώ τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 42,9% και ανήλθαν σε €1.216χιλ έναντι € €851χιλ το αντίστοιχο διάστηµα του 2017.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός µειώθηκε κατά 26,3% στα €7.104χιλ (€9.639χιλ στις 31.12.2017). Τα τα µειακά διαθέσιµα ανήλθαν σε €9.094χιλ (€13.512χιλ στις 31.12.2017).

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €31.053χιλ από €30.141χιλ στις 31.12.2017.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Οµίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα µετρητά και ισοδύναµα) στις 30.6.2018 ήταν 57% (58,4% στις 30.6.2017).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v