Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Reds: Συμφωνία με τράπεζες για επέκταση αποπληρωμής του ομολογιακού

Βασικοί όροι είναι η επέκταση του προγράμματος αποπληρωμής του ανεξόφλητου κεφαλαίου, με παράταση της ημερομηνίας λήξης έως την 31/12/2022 και μείωση του περιθωρίου επιτοκίου.

Reds: Συμφωνία με τράπεζες για επέκταση αποπληρωμής του ομολογιακού

Η REDS ΑΕ ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε τροποποίηση του από 29/4/2014 κοινού ομολογιακού δανείου με τις Τράπεζες ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ανεξόφλητου κεφαλαίου ποσού € 6,1εκ.

Βασικοί όροι της πρόσθετης πράξης τροποποίησης του προγράμματος προβλέπουν την επέκταση του προγράμματος αποπληρωμής του ανεξόφλητου κεφαλαίου, με παράταση της ημερομηνίας λήξης έως την 31/12/2022 και μείωση του περιθωρίου επιτοκίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v