Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Στις 28 Σεπτεμβρίου η επαναληπτική ΓΣ

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα Γενική Συνέλευση λόγω έλλειψης απαρτίας.

ΑΕΓΕΚ: Στις 28 Σεπτεμβρίου η επαναληπτική ΓΣ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 συγκλήθηκε η 78η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά επί της οδού Τάκη Καβαλιεράτου αρ. 7

Επί συνόλου 15.794.281 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που είχαν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Συνέλευση, παραστάθηκαν 2 μέτοχοι κάτοχοι συνολικά 4.040 μετοχών, ήτοι 0,0121% του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης απαρτίας του 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 29§1 του κ.ν. 2190/1920, η Τακτική Γενική Συνέλευση ματαιώνεται και θα συγκληθεί Α' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ., στον ίδιο τόπο, για λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 27§2 και 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Α' επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v