Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Αναβλήθηκε για την 1η Οκτωβρίου η Γενική Συνέλευση

Μετά από αίτημα μετόχου που εκπροσωπεί το 18%.

ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Αναβλήθηκε για την 1η Οκτωβρίου η Γενική Συνέλευση

Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 10/9/2018, αποφασίστηκε, κατόπιν αιτήματος μετόχου, που εκπροσωπεί το 18% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου, η αναβολή της συνεδρίασης για την 1η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00', στην έδρα της εταιρείας στον Ταύρο, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 και Πειραιώς 209.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση θα έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι την 27η Σεπτεμβρίου 2018 (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην ΕΧΑΕ. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 28 Σεπτεμβρίου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v