ΒΙΟΤΕΡ: Στο 23,9% μειώθηκε το ποσοστό του Γ. Μαυροσκότη

Ο κ. Γεώργιος Μαυροσκότης ελέγχει άμεσα και έμμεσα 4.217.796 μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν σε 4.217.796 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 23,992% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

ΒΙΟΤΕΡ: Στο 23,9% μειώθηκε το ποσοστό του Γ. Μαυροσκότη

Η “ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.”» σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, γνωστοποιεί ότι στις 7/9/2018 το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κύριου Γεωργίου Μαυροσκότη, Διευθύνοντα Συμβούλου-Γενικού Διευθυντή και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας σημείωσε μεταβολή του ορίου του 3% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και διαμορφώθηκε σε συνολικό ποσοστό 23,992% (δηλαδή 4.217.796 δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου συνολικού ποσοστού 27,019% (δηλ. 4.750.000 δικαιώματα ψήφου).

Ο κ. Μαυροσκότης Γεώργιος, Διευθύνοντας Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας ανακοινώνει ότι από 7/9/2018 ελέγχει άμεσα 2.992.596 μετοχές της εταιρείας (που αντιστοιχούν σε 17,023% των δικαιωμάτων ψήφου) και έμμεσα μέσω της εταιρείας «PROLINE CONSULTANTS S.A.» 1.225.200 μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,969% των δικαιωμάτων ψήφου.

Κατόπιν των παραπάνω ο κ. Γεώργιος Μαυροσκότης ελέγχει άμεσα και έμμεσα 4.217.796 μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν σε 4.217.796 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 23,992% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v