Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Ανοίγει θέμα αποζημιώσεων για τις μονάδες στα νησιά

Στο Στρατηγικό Σχέδιο της McKinsey, η εταιρία προτρέπεται να διεκδικήσει αποζημιώσεις για τις αναπόσβεστες μονάδες σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα ποσά και η επιχειρηματολογία.

ΔΕΗ: Ανοίγει θέμα αποζημιώσεων για τις μονάδες στα νησιά

Πακέτο αποζημιώσεων συνολικού ύψους 269 εκατ. ευρώ είναι πολύ πιθανόν να διεκδικήσει η ΔEΗ από τη ΡΑΕ, εξαιτίας των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της δημόσιας επιχείρησης (2018-2022) που εκπόνησε για λογαριασμό της η McKinsey & Company περιλαμβάνεται και ένα κεφάλαιο αναφορικά με τις επιπτώσεις που θα έχει η εταιρία στην εποχή κατά την οποία η Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Ρόδος θα έχουν διασυνδεθεί με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτρισμού της χώρας.

Οι μονάδες παραγωγής ρεύματος με καύσιμο το πετρέλαιο θα πρέπει να αποσυρθούν ή να αναβαθμιστούν περιβαλλοντικά (λόγω της αυστηρής νομοθεσίας της Ε.Ε.), ωστόσο, σύμφωνα με το business plan, η ΔΕΗ «θα πρέπει να διεκδικήσει αποζημιώσεις για την αναπόσβεστη αξία των μονάδων της».

Μάλιστα, στο σχέδιο περιγράφονται τα ποσά που θα πρέπει να αξιώσει η διοίκηση, τα οποία θα μετακυλιστούν σε όλους τους καταναλωτές μέσω διαφόρων χρεώσεων που πληρώνουν μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της McKinsey & Company, ως γνωστόν, περιγράφει συνολικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας και πώς μπορεί να ανακτήσει έσοδα από τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της.

Διεκδίκηση αποζημίωσης

Στο business plan για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των μη διασυνδεδεμένων νησιών, σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, τονίζονται τα εξής:

Το μη διασυνδεδεμένο σύστημα χωρίζεται σε πέντε περιοχές ανάλογα με τον βαθμό ωριμότητας των έργων διασύνδεσης: Κρήτη, Μύκονος - Πάρος - Άνδρος - Σύρος, Ρόδος, Δωδεκάνησα και υπόλοιπες Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και άλλα νησιά. Μέρος των Κυκλάδων διασυνδέθηκε και η Κρήτη είναι πλέον ώριμη.

Εξαιτίας του πολύ υψηλού κόστους παραγωγής ρεύματος, οι διασυνδέσεις είναι μία λογική λύση, αλλά αφήνουν τη ΔEH με ένα υψηλό αναπόσβεστο ποσό.

Το επιχειρησιακό σχέδιο συστήνει: «Εξαιτίας αυτών η ΔEΗ θα πρέπει να διεκδικήσει ενεργά την αποζημίωση των μονάδων που δεν έχουν αποσβεστεί με τη διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης. Επίσης θα πρέπει να διαπραγματευτεί συμφωνίες για να συνεχίσει τη λειτουργία των μονάδων της σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, παρέχοντας πλεονάζουσα δυναμικότητα. Ακόμη, για λόγους ασφαλούς εφοδιασμού των νησιών, θα μπορούσε να ζητήσει την προσωρινή εξαίρεση (σ.σ. από περιβαλλοντικούς κανονισμούς της Ε.Ε.) για τη λειτουργία των μονάδων της ή και να προχωρήσει σε αναβάθμισή τους, εφόσον ο Ρυθμιστής εγγυηθεί την πλήρη αποζημίωσή τους».

Στο Στρατηγικό κι Επιχειρησιακό Σχέδιο που εκπόνησε η McKinsey & Company αναλύεται και ανά νησιωτική περιοχή το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να διεκδικήσει η εταιρία.

Η Κρήτη

Για την Κρήτη, η ΔEH έχει υπολογίσει το ποσό αποζημίωσης για την αναπόσβεστη αξία των μονάδων που θα αποσυρθούν, όταν θα γίνει και η μεγάλη διασύνδεσή της με την Αττική, στα 211 εκατ. ευρώ.

Όπως αναλύεται το κόστος παραγωγής ρεύματος της Κρήτης είναι στα 333 εκατ. ευρώ. Η συνολική ισχύς των μονάδων της είναι στα 728 MW (Αθερινόλακος 195 MW, Χανιά 290 MW και Λινοπεράματα 243 MW). Η πρώτη διασύνδεση με την Πελοπόννησο θα είναι έτοιμη το 2020 και η πλήρης το 2025. Μετά την ολοκλήρωση του έργου Κρήτης - Πελοποννήσου, οι μονάδες στα Λινοπεράματα θα αποσυρθούν. Ωστόσο, μέχρι την πλήρη διασύνδεση το 2025, ο Αθερινόλακος και τα Χανιά θα συνεχίσουν να καλύπτουν τις ανάγκες ρεύματος.

Οι σταθμοί παραγωγής των δύο τελευταίων περιοχών μετά το 2020-2021 λόγω των αυστηρών περιβαλλοντικών όρων δεν θα μπορούν να λειτουργούν χωρίς άδειας εξαίρεσης. Η ΔEH θεωρεί την αναβάθμιση των Αθερινόλακου και Χανίων μη οικονομικά συμφέρουσες. Μετά το 2020 η εταιρία μπορεί να ζητήσει εξαίρεση για μέρος των μονάδων του Αθερινόλακου. Χωρίς τις επενδύσεις αναβάθμισης και όταν γίνει η διασύνδεση, η αναπόσβεστη αξία των μονάδων θα είναι στα 211 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το business plan.

Η Ρόδος

Στα 20 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η αναπόσβεστη αξία των μονάδων της Ρόδου, όταν γίνει η διασύνδεση το 2030-35.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, η Ρόδος έχει κόστος παραγωγής για 209 MW ύψους 98 εκατ. ευρώ. Η ΔEH χτίζει νέο σταθμό 119 MW, ο οποίος θα είναι έτοιμος εντός του έτους. Η διασύνδεση της Ρόδου αναμένεται το 2030 με 2035.

Κατά το business plan, οι μονάδες του νησιού θα χρειαστούν αναβάθμιση ή εξαίρεση λειτουργίας μετά το 2021, προκειμένου να συμμορφωθούν στις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αν δεν δοθεί άδεια παρέκκλισης, τότε οι όποιες επενδύσεις αναβάθμισης θα είναι οικονομικά αναιτιολόγητες, εξαιτίας της απόσυρσής τους μετά την ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού. Χωρίς την αναβάθμιση των μονάδων, την εποχή της διασύνδεσης το κόστος της αναπόσβεστης αξίας των μονάδων θα είναι στα 20 εκατ. ευρώ.

Δωδεκάνησα και υπόλοιπες Κυκλάδες

Στα 38 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό της αναπόσβεστης αξίας των μονάδων που θα πρέπει να διεκδικήσει η ΔEH, όταν το 2030 τα νησιά διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα, σημειώνεται στο business plan.

Το κόστος της παραγωγής για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα είναι στα 87 εκατ. ευρώ. Η συνολική διαθέσιμη ισχύς είναι στα 701 MW. Η Μύκονος, η Πάρος, η Άνδρος και η Σύρος διασυνδέθηκαν φέτος και τα υπόλοιπα νησιά αναμένεται το 2030. Η ΔEΗ έχει σχεδιάσει νέες μονάδες συνολικής ισχύος 109 MW, εκ των οποίων τα 88 MW έχουν ήδη ακυρωθεί.

Μονάδες που ενδεχομένως κατασκευαστούν δεν θα καλύπτουν τις περιβαλλοντικές οδηγίες μετά το 2025. Στην περίοδο της διασύνδεσης το 2030 θα υπάρχει αναπόσβεστο ποσό περισσότερο από 38 εκατ. ευρώ, για το οποίο η ΔEH δεν αναμένεται να αποζημιωθεί.

Οι διαπραγματεύσεις για Κρήτη - Αττική

Στο μεταξύ, σήμερα στις Βρυξέλλες επρόκειτο να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση για το θρίλερ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων Ελλάδας, Κύπρου, των ρυθμιστικών αρχών των δύο χωρών, των Ευρωπαίων Ρυθμιστών και της Κομισιόν θα αναζητήσουν συμβιβαστική λύση ως προς τη διατήρηση του έργου Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας, με τον χαρακτήρα του PCI.

Σημειωτέον, η απόφαση της ΡΑΕ να αναθέσει το ελληνικό τμήμα του έργου στον ΑΔΜΗΕ πριν καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση των Ρυθμιστικών Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιδιωχθεί ώστε στην εταιρία ειδικού σκοπού που έχει συστήσει ο ΑΔΜΗΕ, την «Αριάδνη», να μπουν και άλλοι Ευρωπαίοι Διαχειριστές, ώστε να διασφαλιστεί ο χαρακτήρας του έργου κοινού ενδιαφέροντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v