Ιατρικό Αθηνών: Ανοδος τζίρου και κερδών στο εξάμηνο

Στα 7,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της εισηγμένης, καταγράφοντας άνοδο 53% σε ετήσια βάση. Στα 93 εκατ. ο κύκλος εργασιών, σημειώνοντας άνοδο 9%.

Ιατρικό Αθηνών: Ανοδος τζίρου και κερδών στο εξάμηνο

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, σταθερά, ακολουθώντας το επιτυχημένο μοντέλο που κορυφώθηκε στις χρήσεις 2016 και 2017, συνέχισε και κατά το Α’ εξάμηνο του 2018, την αύξηση των επιδόσεών του.

Σε ενοποιημένη βάση:

· Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στις €93.045 χιλ., έναντι €85.303 χιλ. το ίδιο διάστημα το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 9%.

· Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €15.186 χιλ., αυξημένα κατά 7,28%, σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA της ίδιας περιόδου το 2017, €14.156 χιλ.

· Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €7.910 χιλ. έναντι €5.145 χιλ., το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 53,74%.

· Ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 3.022 άτομα (2.892 την αντίστοιχη περίοδο του 2017), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5%.

Σε εταιρική βάση:

· Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στις €90.137 χιλ., έναντι €82.686 χιλ. το ίδιο διάστημα το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 9%.

· Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 13.752 χιλ., αυξημένα κατά 5,87%, σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA της ίδιας περιόδου το 2017, €12.989 χιλ.

· Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €7.067 χιλ. έναντι €4.594 χιλ., το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 53,83%.

· Ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 2.876 άτομα (2.747 την αντίστοιχη περίοδο του 2017), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5%.

Τα ως άνω αποτελέσματα των περιόδων 30.6.2018 και 30.6.2017 περιλαμβάνουν περικοπές των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, rebate & claw back, που εφάρμοσε από την 01.01.2013 και ισχύουν μέχρι 31.12.2022.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου 2018, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος δήλωσε: «Παρά τα συνεχιζόμενα μέτρα rebate& clawback, ο Όμιλος συνεχίζει την ανοδική πορεία ων μεγεθών του, προϊόν της ορθής στρατηγικής και των επιλογών του, αλλά κυρίως της διαρκούς εμπιστοσύνης των ασθενών του, Ελλήνων και μη. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος γιατί η άνοδος των οικονομικών μεγεθών συνοδεύεται και από σημαντική αύξηση των θέσεων απασχόλησης στον Όμιλο, κάτι που καταδεικνύει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας για τον κλάδο και τη στόχευση μας πάντα στην πρωτοπορία και την παροχή των αρτιότερων και πιο σύγχρονων υπηρεσιών και θεραπειών στους ασθενείς μας. Πέραν των ως άνω, το Ιατρικό παραμένει ο κατεξοχήν θεσμικός, σταθερός και παραδοσιακός σύμμαχος των κορυφαίων Ελλήνων γιατρών και των ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας μας».

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v