ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ)...

 

Η εταιρεία με την επωνυμία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.3.15.1 παρ. 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2023, συμπληρώνεται αναφορικά με την επιστροφή προς τους μετόχους της Εταιρείας, κεφαλαίου ποσού 0,03 ευρώ ανά μετοχή, μετά την ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. στις 29.6.2023 για ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.602.079,40 ευρώ, πραγματοποιούμενη με ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,03 ευρώ.

Ειδικότερα προστίθενται στο Οικονομικό ημερολόγιο τα εξής:

  • Πέμπτη           7/9/2023: Αποκοπή δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου.
  • Παρασκευή     8/9/2023: Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου.
  • Πέμπτη         14/9/2023: Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου.

Η καταβολή του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v