ΒΙΟΤΕΡ: Στο 17,72% μειώθηκε το ποσοστό του Γ. Μαυροσκότη

Ο κ. Γεώργιος Μαυροσκότης ελέγχει άμεσα και έμμεσα 3.115.900 μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν σε 3.115.900 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 17,72% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

ΒΙΟΤΕΡ: Στο 17,72% μειώθηκε το ποσοστό του Γ. Μαυροσκότη

Η ΒΙΟΤΕΡ γνωστοποίησε  ότι στις 10/10/2018 το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κύριου Γεωργίου Μαυροσκότη, Διευθύνοντα Συμβούλου-Γενικού Διευθυντή και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας σημείωσε μεταβολή του ορίου του 3% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και διαμορφώθηκε σε συνολικό ποσοστό 17,72% (δηλαδή 3.115.900 δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου συνολικού ποσοστού 20,806% (δηλ. 3.657.700 δικαιώματα ψήφου).

Ο κ. Μαυροσκότης Γεώργιος, Διευθύνοντας Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας ανακοινώνει ότι από 10/10/2018 ελέγχει άμεσα 1.890.700 μετοχές της εταιρείας (που αντιστοιχούν σε 10,755% των δικαιωμάτων ψήφου) και έμμεσα μέσω της εταιρείας «PROLINE CONSULTANTS S.A.» 1.225.200 μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,969% των δικαιωμάτων ψήφου.

Κατόπιν των παραπάνω ο κ. Γεώργιος Μαυροσκότης ελέγχει άμεσα και έμμεσα 3.115.900 μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν σε 3.115.900 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 17,72% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v