Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Ο Δημήτριος Κούτρας εξελέγη νέο μέλος του ΔΣ

Ο Δημήτριος Κούτρας εξελέγη νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Intrakat. Κατόπιν τούτου το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα.

Intrakat: Ο Δημήτριος Κούτρας εξελέγη νέο μέλος του ΔΣ

Η εταιρεία Intrakat ανακοίνωσε ότι κατά την από 19.10.2018 συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Δημήτριο Κούτρα ως νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ., κ. Χαράλαμπου Καλλή.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Δημήτριος Aθ. Κούτρας, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

2. Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

3. Πέτρος Κ. Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. Δημήτριος Αρ. Παππάς, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

5. Γεώργιος Αρ. Αννινος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

6. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

7. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

8. Σωτήριος Ν. Φίλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

9. Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

H θητεία του Δ.Σ. λήγει την 26.06.2019 δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

Στην ίδια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγήθηκαν εκ νέου δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v