Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λεβεντέρης: Στις 10 Δεκεμβρίου η καταβολή τόκων στους προνομιούχους μετόχους

Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης τόκων.

Λεβεντέρης: Στις 10 Δεκεμβρίου η καταβολή τόκων στους προνομιούχους μετόχους

Η εταιρεία Λεβεντέρης ανακοίνωσε την καταβολή τόκου στους προνομιούχους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Τακτική Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7ης Σεπτεμβρίου 2018 :

Μικτό                                                  :           0,04355 €  ανά Προνομιούχο μετοχή

Μείον παρακρατηθείς φόρος 15 %          :           0,00653 €

Καθαρό ποσό                                     :           0,03702 €  ανά  Προνομιούχο μετοχή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του ως άνω τόκου είναι η  4η Δεκεμβρίου 2018 (Record Date). Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης τόκων.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 10η  Δεκεμβρίου 2018 από την πληρώτρια τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς ως ακολούθως :

  • Στους χειριστές των δικαιούχων μετόχων εφόσον έχουν δηλώσει ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης του τόκου.
  • Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε.(Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπρόσωπος είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους, μέχρι 31.12.2018

Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31 Δεκεμβρίου 2018) η πληρωμή του τόκου θα πραγματοποιείται μόνο στα γραφεία της Ν. Λεβεντέρης Α.Ε. στη διεύθυνση Ασκληπιού 32 και Μεσολογγίου 2, 185.45 Πειραιάς,  τηλ. 210.4220581.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας στο τηλ. 210.4220581.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v