Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 11 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση της Μυτιληναίος

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27 η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Στις 11 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση της Μυτιληναίος

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Μυτιληναίος την 11 η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, στην Αίθουσα Συνεδρίων Conference Hall Υπογείου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27 η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. και σε Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7 η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. αμφότερες στον ίδιο τόπο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παροχή ειδικής άδειας – έγκρισης από τη γενική συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α §§2-3 του κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης και παροχής στεγαστικών υπηρεσιών σε σχέση με γραφεία ιδιοκτησίας συνδεδεμένου μέρους κατά τους ορισμούς της §5 του ίδιου άρθρου

2. Τροποποίηση του άρθρου 3 με τίτλο «Έδρα» του καταστατικού για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της Εταιρείας από Πατρόκλου 5-7 σε Αρτέμιδος 8, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v