Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μυτιληναίος: Πράσινο φως από ΓΣ στη μεταφορά της έδρας

Τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της Εταιρείας από την οδό Πατρόκλου 5-7 στην οδό Αρτέμιδος 8, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής αποφάσισε μεταξύ άλλων η ΓΣ της Μυτιληναίος.

Μυτιληναίος: Πράσινο φως από ΓΣ στη μεταφορά της έδρας

Η Μυτιληναίος ανακοίνωσε ότι την 11η Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 52,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Εταιρεία  γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων και τις αποφάσεις που ελήφθησαν επ’αυτών κατά την εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11ης Δεκεμβρίου 2018, που έχουν ως εξής:

Παροχή ειδικής άδειας-έγκρισης από τη γενική συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α §§ 2-3 του κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης και παροχής στεγαστικών υπηρεσιών σε σχέση με γραφεία ιδιοκτησίας συνδεδεμένου μέρους κατά τους ορισμούς της § 5 του ίδιου άρθρου σύμφωνα με το αναρτηθέν σχέδιο αποφάσεων.

Εγκρίθηκε

Τροποποίηση του άρθρου 3 με τίτλο «Έδρα» του καταστατικού για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της Εταιρείας από την οδό Πατρόκλου 5-7 στην οδό Αρτέμιδος 8, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής.

Εγκρίθηκε

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v