Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audiovisual: Οι μεταβολές στα ποσοστά βασικών μετόχων

Η συμμετοχή της Dososn Investment ανήλθε στο 27,84%, της Αναστασίας Βαρδινογιάννη αυξήθηκε στο 8,93% και της Stoneman Holdings μειώθηκε στο 35,18%.

Audiovisual: Οι μεταβολές στα ποσοστά βασικών μετόχων

Η εταιρεία Audiovisual μετά τις από 10/12/2018 γνωστοποιήσεις που της απέστειλαν οι παρακάτω μέτοχοί της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

Εταιρεία “CHARONIA HOLDINGS LTD”

Μετά την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο ΧΑ στις 07/12/2018 3.500.000 μετοχών οι οποίες προέκυψαν από την ισόποση μετατροπή προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σε κοινές ονομαστικές, το ποσοστό σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας “ CHARONIA HOLDINGS LTD ” στην εταιρεία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» μεταβλήθηκε άνω του 3% από την προηγούμενη γνωστοποίηση και παράλληλα κατήλθε του ορίου του 20%, συγκεκριμένα διαμορφώθηκε από 29,73% σε 18,18%.

Εταιρεία “ STONEMAN HOLDINGS LTD”

Μετά την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο ΧΑ στις 07/12/2018 11.595.138 μετοχών οι οποίες προέκυψαν από την ισόποση μετατροπή προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σε κοινές ονομαστικές, το ποσοστό σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας “ STONEMAN HOLDINGS LTD” στην εταιρεία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» μεταβλήθηκε άνω του 3% από την προηγούμενη γνωστοποίηση και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε από 48,10% σε 35,18%.

Εταιρεία “DOSON INVESTMENTS COMPANY”

Μετά την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο ΧΑ στις 07/12/2018 28.632.965 μετοχών οι οποίες προέκυψαν από την ισόποση μετατροπή προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σε κοινές ονομαστικές, το ποσοστό σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας “ DOSON INVESTMENTS COMPANY ” στην εταιρεία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» διαμορφώθηκε άνω του ορίου του 25% και συγκεκριμένα ανήλθε σε 27,84%.

Μέτοχος “ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ”

Μετά την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο ΧΑ στις 07/12/2018 7.000.000 μετοχών οι οποίες προέκυψαν από την ισόποση μετατροπή προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σε κοινές ονομαστικές, το ποσοστό σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου της μετόχου Αναστασίας Βαρδινογιάννη στην εταιρεία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» μεταβλήθηκε άνω του 3% από την προηγούμενη γνωστοποίηση και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε από 4,28% σε 8,93%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v