Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Πρόθεση αγοράς ιδίων μετοχών έως 6,25%

Η αγορά των 30 εκατ. ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο από 25/2/2019 έως 10/2/2020 σε εύρος τιμών από €1 έως €30 ανά μετοχή. Το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών θα διαχειρίζεται η Morgan Stanley.

ΟΤΕ: Πρόθεση αγοράς ιδίων μετοχών έως 6,25%

Ο ΟΤΕ, στο πλαίσιο  υλοποίησης για το έτος 2019 του εγκεκριμένου Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, ως μέρους της εγκεκριμένης Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων, ανακοίνωσε πως προτίθεται να αγοράσει έως 30.000.000 ίδιες μετοχές (σ.σ. αντιστοιχούν στο 6,25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), κατά τη χρονική περίοδο από 25/2/2019 έως και 10/02/2020 σε εύρος τιμών από €1 (κατώτατη τιμή αγοράς) έως €30 (ανώτατη τιμή αγοράς) ανά μετοχή. 

Το μέγιστο ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών, κατά την προαναφερόμενη περίοδο, ανέρχεται σε €135,7 εκ., συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων.

Το τελικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, στην ως άνω χρονική περίοδο.

Ο ΟΤΕ θα αναθέσει στην Χρηματοοικονομική Εταιρεία Morgan Stanley & Co International Plc ως Κύριο Ανάδοχο, την διαχείριση κατά την κρίση της, του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών κατά την ως άνω περίοδο.

Η αγορά των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Σημειώνεται ότι σήμερα η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v