Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Καραμολέγκος

Ο Εμμανουήλ Καραμολέγκος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Καραμολέγκος

Η εταιρεία ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί την αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία αποφασίστηκε με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 04/02/2019.

Εμμανουήλ Καραμολέγκος , επιχειρηματίας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

Μαρία Καραμολέγκου, επιχειρηματίας, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος)

Βασίλειος Παντελής, Οικονομολόγος, Μέλος (εκτελεστικό μέλος)

Βασίλειος Ευαγγέλου, Επιχειρηματίας, Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος)

Παύλος Κανελλόπουλος, Οικονομολόγος, Μέλος, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Απόστολος Παπαδόπουλος, Οικονομολόγος, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνα και της Μαρίας, Χημικός Μηχανικός, Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος).

Αγγελος Παντουβάκης του Μιχαήλ, και της Έλλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος)

Επίσης, ομόφωνα αποφασίζεται και εκλέγεται ως Εσωτερική Ελέγκτρια της Εταιρείας η κα. Ελένη Μπούτση του Χρήστου, το δε Μέλος του Δ.Σ., κ. Παύλος Κανελλόπουλος του Δημητρίου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, θα εποπτεύει τον Εσωτερικό Έλεγχο της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v